Productiviteitsgidsen

De voordelen van AutoCAD vs. AutoCAD LT

AutoCAD heeft in zijn tijd meer dan 30 versies gekend, waarbij elke versie van de software geavanceerder werd en met elke release nieuwe functies werden toegevoegd. Er zijn twee varianten van AutoCAD beschikbaar: AutoCAD en AutoCAD LT. Beide varianten beschikken over dezelfde kernfuncties. AutoCAD biedt echter zowel 2D- als 3D-teken- en automatiseringsmogelijkheden, terwijl AutoCAD LT een uitgebreide 2D-teken-toolset biedt.


Bekijk de studie hier.

De voordelen van het gebruik van de Electrical Toolset in AutoCAD

De Electrical toolset (voorheen AutoCAD Electrical) is speciaal ontwikkeld voor het maken en wijzigen van elektrische besturingsontwerpen en maakt nu deel uit van het aanbod van AutoCAD inclusief gespecialiseerde toolsets. Speciaal ontwikkelde elektrische ontwerptools die fouten helpen elimineren en nauwkeurige informatie leveren aan de productie, zorgen voor meer tijd voor ontwerp en engineering. Deze studie gaat in op de productiviteitswinst die gebruikers kunnen boeken als ze AutoCAD met de Electrical toolset gebruiken in plaats van alleen basis AutoCAD.* 


Bekijk de studie hier.

De voordelen van het gebruik van de Map 3D-gereedschapset in AutoCAD

De Map 3D toolset (voorheen AutoCAD® Map 3D), die nu als gespecialiseerde toolset bij AutoCAD wordt geleverd, is speciaal ontwikkeld voor het creëren en wijzigen van softwarematige ontwerp- en documentatieproductiviteit voor gebruikers die werken met Geografische Informatie Systemen (GIS). Speciaal ontwikkelde tools voor gegevensbeheer en -kartering beperken fouten tot een minimum en bieden de gebruiker nauwkeurige informatie, waardoor hij meer tijd heeft voor het in kaart brengen van geografische gegevens. In deze studie wordt nader ingegaan op de productiviteitswinst die gebruikers kunnen boeken wanneer zij bij het werken met kaarten en landmeetkundige gegevens AutoCAD met de Map 3D-gereedschappenset gebruiken in plaats van basis AutoCAD.*


Bekijk de studie hier.

De voordelen van het gebruik van de Raster Design Toolset in AutoCAD

De Raster Design toolset (voorheen aangeduid als AutoCAD Raster Design) wordt nu als gespecialiseerde toolset bij AutoCAD geleverd en biedt rasterontwerpgereedschappen voor het bewerken van gescande tekeningen en het converteren van rasterafbeeldingen naar DWG™ objecten. Het is speciaal ontwikkeld om gebruikers in staat te stellen rasterafbeeldingen in ontwerptekeningen in te voegen. Speciaal ontworpen raster- en vectortools helpen bij het opschonen en bewerken van afbeeldingen, zodat er meer tijd overblijft voor het ontwerpen. In deze studie wordt nader ingegaan op de productiviteitswinst die gebruikers kunnen boeken als ze AutoCAD met de Raster Design-toolset gebruiken in plaats van alleen basis AutoCAD wanneer ze aan een tekening werken waarvoor het gebruik van rasterafbeeldingen nodig is om de ontwerpintentie over te brengen.*


Bekijk de studie hier.

De voordelen van het gebruik van de MEP-toolset in AutoCAD

De MEP-toolset (voorheen aangeduid als AutoCAD MEP) wordt nu als gespecialiseerde toolset bij AutoCAD geleverd. De MEP-toolset bevat tools die gericht zijn op werktuigbouwkundige, elektrische en loodgietersprofessionals in de bouwsector. De verschillende werkomgevingen (elektrisch, HVAC, piping, loodgieterswerk en schema's) omvatten individuele paletten en domeinspecifieke linten om specifieke workflowtaken te optimaliseren. De MEP-toolset is speciaal gebouwd voor het creëren en wijzigen van softwaregebaseerde ontwerp- en documentatieproductiviteit om fouten te helpen elimineren en de gebruiker van nauwkeurige informatie te voorzien, zodat er meer tijd overblijft voor MEP-ontwerp. Deze studie beschrijft de productiviteitswinst die gebruikers kunnen ervaren wanneer ze AutoCAD met de MEP-toolset gebruiken in plaats van basis AutoCAD bij het ontwerpen en documenteren van een gebouw.*
 

Bekijk de studie hier.

De voordelen van het gebruik van de mechanische gereedschapsset in AutoCAD

De Mechanical toolset (voorheen AutoCAD Mechanical genoemd), die nu deel uitmaakt van het aanbod van AutoCAD inclusief gespecialiseerde toolsets, kan vele uren ontwerp- en herstelwerk helpen besparen door veel voorkomende taken te automatiseren. In deze productiviteitsstudie wordt nader ingegaan op de productiviteitswinst die gebruikers kunnen boeken wanneer zij AutoCAD met de Mechanical toolset gebruiken in plaats van alleen basis AutoCAD.*


Bekijk de studie hier.

De voordelen van het gebruik van de Architecture Toolset in AutoCAD

De Architecture-toolset (voorheen AutoCAD Architecture genoemd) wordt nu als een gespecialiseerde toolset bij AutoCAD geleverd. Deze toolset is speciaal ontwikkeld voor het maken en wijzigen van softwaregebaseerde ontwerp- en documentatieproductiviteit voor architecten. Speciaal ontwikkelde architectuurontwerptools helpen fouten te elimineren en de gebruiker nauwkeurige informatie te verstrekken, waardoor er meer tijd overblijft voor architectuurontwerp. In deze studie wordt nader ingegaan op de productiviteitswinst die gebruikers kunnen boeken wanneer zij bij het ontwerpen en documenteren van een gebouw gebruik maken van AutoCAD met de Architecture-toolset in plaats van gewoon basis AutoCAD.


Bekijk de studie hier.

De voordelen van het gebruik van de Plant 3D Toolset in AutoCAD

De Plant 3D toolset, die deel uitmaakt van de gespecialiseerde toolset van AutoCAD, helpt fabrieksontwerpers bij het maken en bewerken van Piping & Instrumentation Diagrams (P&ID's). Het wordt gebruikt om modellen van procesinstallaties te genereren en te wijzigen om piping-isometrische en piping-orthografische tekeningen te produceren.


Bekijk de studie hier.

Ontdek meer!

Vul het onderstaande formulier in om meer te weten te komen en toegang te krijgen tot de verschillende productiviteitsgidsen!